Щенки рождения 11.08.2023

Дата рождения: 11 августа 2023

+7(902)476-65-03 Viber, Whatsapp,

irgengold@mail.ru

Ирген Голд Бис Марк
Ирген Голд Барон Байрон
Ирген Голд Бибигон

к Бис Марк        PLL clear, LAD clear, LP carrier
к Барон Байрон PLL clear, LAD clear, LP carrier
к Бибигон           PLL clear, LAD clear, LP clear

Родители:

Папа:

Zane for Irgen Gold ot Yulianna Sharm
Zane for Irgen Gold ot Yulianna Sharm

Мама:

Irgen Gold Ice-Ice Baby
Irgen Gold Ice-Ice Baby (Шанежка)